Hej, vi är JämZ! Zätas jämlikhetsutskott som ser till att alla på sektionen ska känna sig välkomna och lika behandlade.
Alexander Holst Sammankallande
Carl Berdenius Nordström Ledamot
Axel Toresson Ledamot