Ztyret är Teknologsektionen för Automation och Mekatroniks styrelse. Styrelsen har till uppgift att sköta den dagliga verksamheten samt förvalta sektionens ekonomi och dokument. Ztyret fungerar även som en länk mellan högskolan och sektionen.Kontakt: ztyret@ztek.se
Simon Hansson Ordförande 0709-235 469
Sara Larsson Kassör
Gideon Jägenstedt Vice Ordförande
Olsson Gustav Informationsansvarig