Ztyret är Teknologsektionen för Automation och Mekatroniks styrelse. Styrelsen har till uppgift att sköta den dagliga verksamheten samt förvalta sektionens ekonomi och dokument. Ztyret fungerar även som en länk mellan högskolan och sektionen.Kontakt: ztyret@ztek.se

Emelie Vikingsson

 • Ordförande
 • ordf@ztek.se

Emil Raudberget

 • Kassör
 • ekonomi@ztek.se

August Tenfält

 • Vice Ordförande
 • vordf@ztek.se

Jens Rehn

 • Informationsansvarig
 • info@ztek.se

Max Vahlström

 • SAMO
 • samo@ztek.se

Henrik Larson

 • Näringslivsansvarig
 • na@ztek.se

David Hedin

 • Utbildningsansvarig
 • ua@ztek.se