Ztyret är Teknologsektionen för Automation och Mekatroniks styrelse. Styrelsen har till uppgift att sköta den dagliga verksamheten samt förvalta sektionens ekonomi och dokument. Ztyret fungerar även som en länk mellan högskolan och sektionen.Kontakt: ztyret@ztek.se

Rebecca Lippel

 • Ordförande
 • ordf@ztek.chalmers.se
 • 073-628 33 12

Oscar Almér

 • Kassör
 • ekonomi@ztek.chalmers.se
 • 070-723 86 86

Mattias Gudjonsson

 • Vice Ordförande
 • vordf@ztek.chalmers.se
 • 076-116 97 53

Gustav Andersson

 • Informationsansvarig
 • info@ztek.chalmers.se
 • 073-93 33 41

Erik Pettersson

 • SAMO
 • samo@ztek.chalmers.se
 • 073-027 79 72

Emil Segerlund

 • Näringslivsansvarig
 • na@ztek.chalmers.se

Oscar Lundström

 • Utbildningsansvarig
 • ua@ztek.chalmers.se