Fanbäreriet har till uppgift att företräda sektionen samt bära dess fana vid högtidliga tillfällen, både vid sektionens
och vid Chalmers Studentkårs arrangemang.Kontakt: fanbarare@ztek.se

Elsa Losman

Ledamot

Asma Syed

Ledamot

Matilda Idoffsson

Ledamot