ZÅG är zätas ruztmäzteri och har hand om det dagliga i Zaloonen, zätas alldeles egna sektionslokal! Vi verkar även för utveckling och underhåll av denna långsiktigt samt anordnar storstädningar och byggdagar.Kontakt: zag@ztek.chalmers.se
Stefan Momente Sammankallande ledamot
Jonathan Nilsson Ledamot
Karin Westerlund Ledamot
Jonas Persson Ledamot
Samuel Sjöstrand Ledamot