ZÅG är zätas ruztmäzteri och har hand om det dagliga i Zaloonen, zätas alldeles egna sektionslokal! Vi verkar även för utveckling och underhåll av denna långsiktigt samt anordnar storstädningar och byggdagar.Kontakt: zag@ztek.chalmers.se
Johan Schaff Sammankallande ledamot
Sara Larsson Ledamot
Gideon Jägenstedt Ledamot
Michael Bekk Ledamot
Martin Marcusson Ledamot