Zåg verkar för utveckling och underhåll av sektionslokalen kortsiktigt
och långsiktigt samt arrangerar storstädningar av densamma.Kontakt: zag@ztek.chalmers.se

Christoffer Lindvall

Sammankallande ledamot

Oscar Lundström

Ledamot

Erik Pettersson

Ledamot

Olav Ravndal Skjølingstad

Ledamot

Vakant

Ledamot