Image
Zpel är zätas zpelutskott. Zpel verkar för att främja zpelkulturen i sektionen. Oftas genom zpelkvällarKontakt: zpel@ztek.se
Hanna Ekhage Game Master
Ludvig Möller Väpnare
Johan Florin Källgren Krögare
Gustav Eweman Heraldiker