Zpel är zätas spelutskott.
Spel verkar för att främja spelkulturen i sektionen. Kontakt: zpel@ztek.se

Christoffer Warefelt

Game Master

Max Roman

Materialansvarig

Måns Jakobi

PR-ansvarig

Måns Karlsson

Eventansvarig