Zpel är zätas spelutskott.
Zpel verkar för att främja spelkulturen i sektionen. Kontakt: zpel@ztek.se

Edvin Fredlund

Game Master

Max Roman

Materialansvarig

Måns Jakobi

PR-ansvarig

Johan Florin Källgren

Eventansvarig