Zpel är zätas spelutskott och verkar för att främja spelkulturen i sektionen. Kontakt: zpel@ztek.se

Oskar Wångdahl

Game Master

David Johansson

Materialansvarig

Simon Bengtsson

PR-ansvarig

Linus Andreasson

Eventansvarig