Har till uppgift att som opartiskt organ bistå med nomineringar för inval till sektionens olika
organ såsom kommittéer, föreningar, nämnder och arbetsgrupper.Kontakt: valberedningen@ztek.se
Stefan Momenté Sammankallande ledamot
Emilia Frisk Jonsson Ledamot
Martin Gordon Ledamot
Karin Westerlund Ledamot
Jonathan Nilsson Ledamot
Pauline Nässlander Ledamot
Aron Börjesson Lindgren Ledamot
Therese Dahlberg Ledamot
Arvid Laveno Ling Ledamot
Viktor Olsson Ledamot
Philip Pettersson Ledamot