Har till uppgift att som opartiskt organ bistå med nomineringar för inval till sektionens olika
organ såsom kommittéer, föreningar, nämnder och arbetsgrupper.Kontakt: valberedningen@ztek.se
Fredrik Lindén Sammankallande ledamot
Erik Gunnarsson Ledamot
Jesper Krook Ledamot
Valter Strömberg Ledamot
Gustav Olsson Ledamot
Matilda Dahlin Ledamot
Philip Johansson Ledamot
Vakant Ledamot Ledamot Ledamot