Har till uppgift att som opartiskt organ bistå med nomineringar för inval till sektionens olika
organ såsom kommittéer, föreningar, nämnder och arbetsgrupper.Kontakt: valberedningen@ztek.se
Rickard Aas Sammankallande ledamot
Martin Marcusson Ledamot
David Hallberg Ledamot
Lucas Billstein Ledamot
Axel Ceder Ledamot
Sanna Sandberg Ledamot
Vakant Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot