Har till uppgift att som opartiskt organ bistå med nomineringar för inval till sektionens olika
organ såsom kommittéer, föreningar, nämnder och arbetsgrupper.Kontakt: valberedningen@ztek.se

Viktor Insgård

Sammankallande ledamot

Petter Isaksson

Ledamot

Naemi Jönsson

Ledamot

Emelie Vikingsson

Ledamot

Michael Bekk

Ledamot

Emil Raudberget

Ledamot

Jakob Helldén

Ledamot

Agnes Tunstad

Ledamot