Zpel är zätas spelförening och verkar för att främja spelkulturen i sektionen. Spelföreningens styrelse kallas för Tengil, och sittande där finner du nedan: Kontakt: tengil@ztek.chalmers.se
Oskar Wångdahl Game Master
David Johansson Heraldiker
Simon Bengtsson Krögare
Linus Andreasson Väpnare