Zpel är zätas spelförening och verkar för att främja spelkulturen i sektionen. Spelföreningens styrelse kallas för Tengil, och sittande där finner du nedan: Kontakt: tengil@ztek.chalmers.se
Emeric Bergendal Game Master
Mattias Thune Kassör
Carl Andersson Matansvarig
Elin Johansson Materialansvarig