Zpel är zätas spelförening och verkar för att främja spelkulturen i sektionen. Spelföreningens styrelse kallas för Tengil, och sittande där finner du nedan: Kontakt: tengil@ztek.chalmers.se

Emeric Bergendal

Game Master

Karl Tageman

Kassör

Carl Andersson

Matansvarig

Mattias Thune

Materialansvarig