Revisorerna granskar sektionsstyrelsen och övriga sektionsorgans räkenskaper.Kontakt: revisorer@ztek.se

Christoffer Berntsson

Lekmannarevisor

Nils Åkesson

Lekmannarevisor

Johan Larsson

Lekmannarevisor

Martin Thander

Lekmannarevisor

Martin Ansgar

Lekmannarevisor