Fanbäreriet har till uppgift att företräda sektionen samt bära dess fana vid högtidliga tillfällen, både vid sektionens och vid Chalmers Studentkårs arrangemang.Kontakt: fanbarare@ztek.se
Victor Lanner Ledamot
Vakant Ledamot