ZÅG är zätas ruztmäzteri och har hand om det dagliga i Zaloonen, zätas alldeles egna sektionslokal! Vi verkar även för utveckling och underhåll av denna långsiktigt samt anordnar storstädningar och byggdagar.Kontakt: zag@ztek.chalmers.se
André Idoffson Sammankallande ledamot
Yusuf Tahla Bekaroglu Ledamot
Simon Hansson Ledamot
Rebecca Lippel Ledamot
Edvin Bramme Ledamot