Zåg verkar för utveckling och underhåll av sektionslokalen kortsiktigt
och långsiktigt samt arrangerar storstädningar av densamma.Kontakt: zag@ztek.chalmers.se

André Idoffson

Sammankallande ledamot

Yusuf Tahla Bekaroglu

Ledamot

Simon Hansson

Ledamot

Rebecca Lippel

Ledamot

Edvin Bramme

Ledamot