Zpel är zätas spelutskott och verkar för att främja spelkulturen i sektionen. Kontakt: zpel@ztek.se

Christoffer Warefelt

Game Master

Eric Dahl

Materialansvarig

Andreas Bragde

PR-ansvarig

Måns Karlsson

Eventansvarig