Image
Zpel är zätas zpelutskott. Zpel verkar för att främja zpelkulturen i sektionen. Oftas genom zpelkvällarKontakt: zpel@ztek.se
Kristofer "D1D" Ericsson Game Master
Ludvig "Dominitan" Möller Väpnare
Johan "Zalt Zhaker" Florin Källgren Krögare
Felix "Jenga" Bramsved Heraldiker