Zpel är zätas spelutskott och verkar för att främja spelkulturen i sektionen. Kontakt: Zpel@ztek.se

Emeric Bergendal

Game Master

Mattias Thune

Materialansvarig

Carl Andersson

PR-ansvarig

Elin Johansson

Eventansvarig