Har till uppgift att som opartiskt organ bistå med nomineringar för inval till sektionens olika
organ såsom kommittéer, föreningar, nämnder och arbetsgrupper.Kontakt: valberedningen@ztek.se
Oscar Almér Sammankallande ledamot
Erik Pettersson Ledamot
Christoffer Svernlöv Ledamot
Fredrik Kerstis Ledamot
Gustav Andersson Ledamot
Linus Hansen Ledamot
Luisa Zlatoidska Ledamot
Björn Isaksson Ledamot
Vakant Ledamot Ledamot