Har till uppgift att som opartiskt organ bistå med nomineringar för inval till sektionens olika
organ såsom kommittéer, föreningar, nämnder och arbetsgrupper.Kontakt: valberedningen@ztek.se

Oscar Almér

Sammankallande ledamot

Erik Pettersson

Ledamot

Christoffer Svernlöv

Ledamot

Fredrik Kerstis

Ledamot

Gustav Andsersson

Ledamot

Linus Hansen

Ledamot

Luisa Zlatoidska

Ledamot

Björn Isaksson

Ledamot