Valberedningen har till uppgift att som opartiskt organ bistå med nomineringar för inval till sektionens olika organ såsom kommittéer, föreningar, nämnder och arbetsgrupper.Kontakt: valberedningen@ztek.se
Carl Berdenius Sammankallande ledamot
Erik Gunnarsson Ledamot
Linnéa Sedin Ledamot
Rasmus Johansson Ledamot
Andreas Nylén Ledamot
Sackarias Lunman Ledamot
Simon Eriksson Ledamot
Filip Lannrup Signäs Ledamot