Automation och Mekatronik
– Chalmers Tekniska Högskola

Välkommen till Automation och Mekatronik på Chalmers tekniska högskola. Z-teknologsektionen eller Z som vi också kallas, är civilingenjörsprogrammet på Chalmers som beskrivs som länken mellan maskin-, elektro och datateknik.