Stadga Ladda ner
Reglemente Ladda ner
Ekonomisk policy Ladda ner
Informationspolicy Ladda ner
Jämställdhetspolicy Ladda ner
Aspningspolicy Ladda ner
Instruktioner för ArgZ Ladda ner
Instruktioner för DaltonZ Ladda ner
Instruktioner för SNZ Ladda ner
Instruktioner för Zenith Ladda ner
Instruktioner för ZEXET Ladda ner
Instruktioner för ZIK Ladda ner
Instruktioner för ZØK Ladda ner
Instruktioner för Ztyret Ladda ner
Instruktioner för Valberedningen Ladda ner
Instruktioner för arbetsgrupper Ladda ner
Instruktioner för Revisorer Ladda ner
Sektionsmöten Google Drive
Styrelsemöten Google Drive
Ordförandråd Google Drive

För äldre sektionsmötesprotokoll och styrelsemötesprotokoll kontakta Ztyret på ztyret@ztek.se

Regler för teknologäskning Ladda ner
Mall för teknologäskning Ladda ner
Mall för kommittéäskning Ladda ner
Lånmall för kommittéer Ladda ner
 

Ansökningsblankett Ladda ner [PDF]
Aktivitetsintyg Ladda ner [DOCX]
Verksamhetsberättelse Ladda ner [DOC]
Verksamhetsplan Ladda ner [DOC]
Instruktioner för förening Ladda ner [DOC]
Mall för skapande av arbetsgrupp Ladda ner [PDF]
Dagordning Ladda ner [DOC]
Protokoll Ladda ner [DOC]
Verifikat Ladda ner [PDF]
Kvittoredovisningsmall Ladda ner [PDF]
Bokslutsmall Ladda ner [DOC]
Bilersättningsmall Ladda ner [PDF]
Motionsmall LaTeX Ladda ner [ZIP]
Instruktioner för revisorer Ladda ner [PDF]

 

Logotyper Ladda ner
Skrivbordsbakgrunder Ladda ner
Allmänna regler för Zaloonen Ladda ner
Nötförbud i Zaloonen Ladda ner
Exempelmotion Ladda ner
Ekonomiutbildning Ladda ner