Bättre nu!
Hej! Vi är PR-kommittén på Z, ett trevligt gäng som arrangerar diverse saker för att hjälpa gemene Z-teknolog med sina studier, vilket också självklart innefattar tillfällen att glömma sagda studier.Kontakt: daltonz@ztek.se
Philip "Annark" Johansson Revolverman (Ordförande)
Viet "Momz" Le Fifflare (Kassör)
Jonathan "Zherman" Åkesson Tjallare
Karin "Zitra" Westerlund Bryggare
Julius "Zaguz" Bengtsson Zlaktare
Jonas "Atreuz" Persson Trixare