Bättre nu!
Hej! Vi är PR-kommittén på Z, ett trevligt gäng som arrangerar diverse saker för att hjälpa gemene Z-teknolog med sina studier, vilket också självklart innefattar tillfällen att glömma sagda studier.Kontakt: daltonz@ztek.se

Sara Tell

Revolverman
revolverman.daltonz@ztek.chalmers.se

Oscar Lundström

Fifflare

Erik Samuelsson

Tjallare,

David Bengtsson

Bryggare

Stefan Larsson

Zlaktare

Oskar Wångdahl

Trixare