Image
Studie-Nämnden Zäta (SNZ) är Zäta teknologsektionens kommitté för hantering av studierelaterade frågor Samt utvärdering och förbättring av programmets kurser.
snz@ztek.se
Thore Lindqvist Ordförande
Omar Qazzaz Kassör
Vakant Vice Ordförande Masteransvarig Informationsansvarig Evenemangsansvarig Ledamot x 7 Ledamot