Vi i ZEXET är Z-teknologsektionens zexmästeri och ruztmästeri. Det betyder att vi anordnar gasquer och håller puben öppen i Zaloonen under pubrundan. Vi sköter även det dagliga i Zaloonen.Kontakt: zexet@ztek.se

Alvin Tengdahl

Zexmästare ordf.zexet@ztek.se

Klara Palm

Kazzör ekonomi.zexet@ztek.se

Carl Witt

Zaloonchef
zaloonen@ztek.chalmers.se

Rebecka Bergström

Kalazchef

Jesper Krook

Øhlchef

Fredrik Lindén

Ztallchef

Lucas Rochard

Zexmästarinna

Martin Gordon

PR-chef

Carl Witt

IT-chef