Vi i ZEXET är Z-teknologsektionens zexmästeri och ruztmästeri. Det betyder att vi anordnar gasquer och håller puben öppen i Zaloonen under pubrundan. Vi sköter även det dagliga i Zaloonen.Kontakt: zexet@ztek.se

Joel Löfving

Zexmästare ordf.zexet@ztek.se

Hanna Jonsson

Kazzör ekonomi.zexet@ztek.se

Lucas Billstein

Zaloonchef
zaloonen@ztek.chalmers.se

Ludvig Hazárd

Kalazchef

Filip Berntsson

Øhlchef

Albin Bengtsson

Ztallchef

Helena Gästrin

Zexmästarinna

David Hallberg

PR-chef

Christian Karlsson

IT-chef