SAMO

Kontaktpersoner

Hej!
Mitt namn är Jesper Krook och jag sitter som SAMO i styrelsen för Automation & Mekatronik. Det är min uppgift att jobba mot att förbättra studiemiljön i de lokaler du som Z-student har tillgång till. Det är även min uppgift att jobba mot en bättre studenthälsa genom att ha en bra psykosocial studiemiljö.

Mig kan du nå via mejl, telefon eller personligen. Om du känner behov av att komma i kontakt med någon, men inte vet vart du skall vända dig kan du kontakta mig.

Jesper Krook
samo.ztyret@ztek.se
0708-59-49-39

Präst
Lars van der Heeg
lvdh63@hotmail.com
0730-30 07 49

Jämlikhets- och jämställdhetssamordnare
Bruno Rudström
brurud@chalmers.se
031-772 24 63

Chalmersvakten
Cubsec
031-772 44 99