Här är Zaloonens bokningskalender. För att boka Zaloonen fyller du i formuläret längre ner.

Om Zaloonen

Zaloonen är Z-sektionens sektionslokal och är belägen på bottenplan i HB. Som Z-teknolog finns det möjlighet att hålla arrangemang i Zaloonen.

Inför arrangemang i Zaloonen kommer ZÅG ta ut en städdeposition som återfås vid godkänd avsyning, detta gäller alla icke officiella arrangemang samt icke Z arrangemang.

När man arrangerar i Zaloonen är det viktigt att tänka på att lokalen tillhör alla Z-teknologer mellan 08:00 och 17:00.

Under tentaveckorna är vi väldigt restriktiva med arrangemang i Zaloonen då den behövs som studielokal.

Då det ofta är högt söktryck på Zaloonen har vi i stort sett ingen möjlighet att tillåta arrangemang som inte har med Z-sektionen att göra. Vi rekommenderar er som studerar på annan sektion att i första hand söka lokal inom egen sektion eller någon av Chalmers icke sektionsbundna lokaler.

Allmänna regler:

 • Avsyningar sker 07.30 måndag till fredag och 11.30 lördag och söndag.
 • Bokningar ska vara inskickade minst en vecka innan bokningsdatumet.
 • Ändringar av bokningar ska godkännas av ZÅG.
 • Prioritet av datum är enligt följande:
  • Officiella Z-arrangemang (t.ex. sittningar, spelkvällar)
  • Interna arrangemang av Z-kommittéer och utskott kommer därefter (t.ex. ohmsitts)
  • Sist kommer övriga grupper och kommittéer med Z-teknologer i sig (t.ex. LOB)
 • Vi godkänner inte privata fester eller kommittéer utan Z-teknologer i sig eftersom vi inte anser att det bidrar till sektionen.
 • Om du vill boka Zaloonen och tillhör prioritetsgrupp 3(övriga grupper med Z-teknologer i sig) kommer vi inte godkänna bokningar fören EN MÅNAD innan önskat datum. Detta för att ge de sittande i Z chansen att ha prioritet.

Anmälningsformulär
Observera att detta enbart är en intresseanmälan och innebär alltså ingen garanti för att du får bokningen beviljad.