Välkommen till Automation och Mekatronik på Chalmers tekniska högskola!
Z-teknologsektionen, eller Z som programmet kallas, är civilingengörsprogrammet på Chalmers som beskrivs som länken mellan maskin-, elektro och datateknik.