Bättre nu!
Hej! Vi är PR-kommittén på Z, ett trevligt gäng som arrangerar diverse saker för att hjälpa gemene Z-teknolog med sina studier, vilket också självklart innefattar tillfällen att glömma sagda studier.Kontakt: daltonz@ztek.se

Gustav (Demo) Olsson

Revolverman
revolverman.daltonz@ztek.chalmers.se

David (Zprint) Wannheden

Fifflare

Gideon (kAnnado) Jägenstedt

Tjallare

Sara (Zodd) Larsson

Bryggare

Simon (Zumo) Hansson

Zlaktare

Johan (Tazki) Schaff

Trixare