Bättre nu!
Hej! Vi är PR-kommittén på Z, ett trevligt gäng som arrangerar diverse saker för att hjälpa gemene Z-teknolog med sina studier, vilket också självklart innefattar tillfällen att glömma sagda studier.Kontakt: daltonz@ztek.se
Gustav (Demo) Olsson Ordförande
David (Zprint) Wannheden Kassör
Gideon (kAnnado) Jägenstedt Tjallare
Sara (Zodd) Larsson Bryggare
Simon (Zumo) Hansson Zlaktare
Johan (Tazki) Schaff Trixare