Studie-Nämnden Zäta (SNZ)
är Zäta teknologsektionens kommitté för hantering av studierelaterade frågor
Samt utvärdering och förbättring av programmets kurser.snz@ztek.se
Hilda Olin Ordförande
Linus Andreasson Kassör
Arvid Käck Vice Ordförande
Oskar Wångdahl Masteransvarig
Simon Bengtsson Ledamot
Isabella Steen Ledamot
Eskil Nordlund Eggesjö Ledamot
David Johansson Ledamot