Vi i ZEXET är Z-teknologsektionens zexmästeri. Det betyder att vi anordnar gasquer och håller puben öppen i Zaloonen under pubrundan.Kontakt: zexet@ztek.se
Alvin Tengdahl Zexmästare
Klara Palm Kassör
Carl Witt Zaloonchef IT-chef
Rebecka Bergström Kalazchef
Jesper Krook Øhlchef
Fredrik Lindén Ztallchef
Lucas Rochard Zexmästarinna
Martin Gordon PR-chef