Studiesocialt stöd

Vill du prata med någon, är orolig över dina studier eller rapportera vill något men vet inte riktigt vart du ska vända dig? Klicka här då.

Mer om studiesocialt stöd

Söka Z?

Funderar du på om Z är rätt pogram för dig? Klicka här isåfall för att läsa mer om programmet och vad du kan förvänta dig!

Mer information

Påverka dina studier?

Vill du vara med och påverka dina studier? Klicka här för att få mer information om vad Zätas studienämnd kan hjälpa dig med.

Mer information

Student

Som student på Chalmers och Z-programmet finns det många olika möjligheter att få hjälp och möjlighet att påverka dina studier. Här nedanför finns lite information om vad som finns tillgängligt för dig som student och information om programmet. Programmets studieplan hittar du på Chalmers hemsida där du också kan läsa mer om de olika kurserna som du läser varje år. Som student på Z-programmet har man stor möjlighet att välja olika mastrar beroende på intresseområde då över 20 olika masterprogram är valbara för Z-studenter. Alla masterprogram och dess specifika förkunskapskrav hittar du på samma sida som programplanen.

Bild på zäta-studenter

Foto: Casper Ludberg/zFoto

SNZ:s logga

SNZ - Sektionens studienämnd

Påverka dina studier

Automation och Mekatronik har en dedikerad Studienämnd som heter SNZ och inriktar sig på att främja en högkvalitativ och givande utbildning inom sektionens programplan. SNZ har en central roll i sektionens verksamhet och utbildningsarbete.

SNZ arbetar nära samman med programledningen för att utveckla och förbättra de olika kurserna som ges inom programmet. De övervakar kurserna och utvärderar deras kvalitet för att säkerställa att studenterna får den bästa möjliga utbildningen. Feedback från studenter är oerhört viktig för dem, och de arbetar aktivt med att ta emot och behandla detta för att ständigt förbättra utbildningen.

SNZ består av medlemmar från sektionen och möts regelbundet för att diskutera och påverka utbildningsfrågor genom möten med programansvariga och föreläsare. På SNZ:s hemsida kan du få mer information om kommitténs arbete, deras medlemmar och deras pågående projekt och initiativ inom sektionen. Om du har frågor eller feedback gällande utbildning inom programmet kan du kontakta SNZ via deras hemsida.

Gå till snz.se

Programledningen

Z-programmet har en programledning som består av programansvarig, studievägledare och utbildningssekreterare. Programledningen jobbar med att säkra framtida kompetens inom Z-programmet och övervaka den nuvarande studieplanen. De arbetar också med att utveckla och förbättra programmet genom att ta emot och behandla feedback från de studenter som går på programmet.

Programansvarig

Knut Åkesson

Knut Åkesson

Studievägledare

Anders Ankén

Anders Ankén

Utbildningssekreterare

Christin Gustafsson

Christin Gustafsson