Fanbäreriet

Fanbäreriet har till uppgift att företräda sektionen samt bära dess fana vid högtidliga tillfällen, både vid sektionens och vid Chalmers Studentkårs arrangemang.

Profilbild på Ronay Bekar

Ronay Bekar

Sammankallande

sammankallande.fanbarare@ztek.se
Profilbild på Albin Gullberg

Albin Gullberg

Ledamot

ledamot.fanbarare@ztek.se
Profilbild på Fredrik Högström

Fredrik Högström

Ledamot

ledamot.fanbarare@ztek.se
Profilbild på Georg Eriksson

Georg Eriksson

Ledamot

ledamot.fanbarare@ztek.se