ZIG

Zätas Informationsgrupp är en grupp studenter som på uppdrag av programledningen arbetar med att rekrytera nya studenter till programmet. Vi gör detta bland genom att delta på mässor, arrangera besöksdagar och besöka gymnasieskolor. Vi är alltså inte en del av sektionen utan ligger under programmet, men vi som sitter i ZIG är Z-teknologer.