För att ni ska kunna framföra info anonymt till SAMO(eller Ztyret) finns nu ett formulär.
Formuläret kan du använda till:
– att berätta något utan att berätta vem du är, kanske för att det är ett jobbigt ämne
eller för att du inte vill bli “outad”. Det kan vara saker som rör dig själv eller andra
– för att felanmäla saker i arbetsmiljön
– för att förmedla generella saker som du vill att SAMO/Ztyret ska få veta.
Du kan själv välja att skriva in dina kontaktuppgifter för återkoppling så du kan använda det
som ett komplement till mail. Du får även välja om endast SAMO ska få ta del av
informationen eller om hela ztyret får det.
För mer info kolla formuläret.

SAMO

Kontaktpersoner

Hej!
Mitt namn är Simon Eriksson och jag sitter som SAMO i styrelsen för Automation & Mekatronik. Det är min uppgift att jobba mot att förbättra studiemiljön i de lokaler du som Z-student har tillgång till. Det är även min uppgift att jobba mot en bättre studenthälsa genom att ha en bra psykosocial studiemiljö.

Mig kan du nå via mejl, personligen eller via det anonyma formuläret ovanför. Om du känner behov av att komma i kontakt med någon, men inte vet vart du skall vända dig kan du kontakta mig.

Simon Eriksson
samo.ztyret@ztek.se
072 234 82 01

Präst
Lars van der Heeg
lvdh63@hotmail.com
0730-30 07 49

Jämlikhets- och jämställdhetssamordnare
Sara Thornadtsson Chavarria
brurud@chalmers.se
031-772 65 40

Chalmersvakten
Cubsec
031-772 44 99