Organisation

Z-teknologsektionen

Sektionen

Z-teknologsektionen, är en studerandesektion tillhörande Chalmers Studentkår vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Teknologsektionen är till för de som studerar civilingenjörsprogrammet i Automation och Mekatronik på Chalmers.

Sektionsstyrelsen

Sektionen leds av Sektionsstyrelsen, Ztyret, som består av 6 förtroendevalda. De förtroendevalda är invalda postspecifikt och sitter i ett år. De sex posterna är: ordförande, vice ordförande, ekonomiansvarig, informationsansvarig, nöjeslivsansvarig och SAMO. Sektionsstyrelsen lyder under sektionsmötet som sammanträder minst fyra gånger per år.

Sektionsmötet

Sektionsmötet är sektionens högst beslutande organ och beslutar om stadgar, reglementen, inval till förtroende poster samt mycket annat.

Sektionsföreningar, -kommittéer och -utskott

Sektionsföreningar och -utskott ligger under sektionen och är till för gemene teknolog. De kan antingen finnas för att främja ett specifikt intresse, exempelvis idrott eller en sittning, eller för att utföra ett uppdrag, till exempel anordna mottagning eller trycka en tidning.

ZnollK: arrangerar Z-sektionens mottagning.
ArgZ: Z-teknologsektionens arbetsmarknadsgrupp: ansvarar för sektionens marknadsföring och skall främja kontakter mellan studenter och näringsliv.
SNZ, Z-teknologsektionens utbildningsnämnd: ansvarar för studiebevakning och -utveckling för att erbjuda teknologerna den bästa utbildningen
ZEXET: Sektionens zexmästeri: arrangerar gasquer och håller puben öppen i Zaloonen, (sektionenslokalen) under pubrundan.
DaltonZ: PR-föreningen på Z, ett trevligt gäng som arrangerar diverse saker för att hjälpa gemene Z-teknolog med sina studier, vilket självklart innefattar tillfällen att glömma sagda studier.
ZIK, Zätas idrottskommitté: Sektionens idrotskommitté som håller i träningar varje vecka.
Zenith: Sektionens granskande organ som ger ut sektionens alldeles egna tidning – Zenith.
Zpel: Sektionens medlemsförening för alla former av spelälskare.
ZÅG: Sektionens rustmästeri som tar hand om vår älskade sektionslokal Zaloonen.
ZJU: Sektionens jubileumskommitté som sammanträder var 5:e år för att arrangera en storslagen sittning. Nästa jublieum: 2026
JämZ: Sektionens jämställdhetskommitté.
Z-foto: Sektionens foto-utskott som förevigar sektionens arrangemang och event.
ZKK: Sektionens kaffe- och tekommitté som bidrar med fika till Zaloonen och sektionsmötet.
Intrezzeklubben: Utskott som bidrar till god stämning på sektionsmötet.
Fanbäreriet: Utskottet som ansvarar för vår älskade sektionsfana.
Webbgruppen: Utskotten som ansvarar för vår fina hemsida ztek.se.
Valberedningen: Sektionens valberedning ansvarar för en rättvis invals process och nomineringar till sektionsmötet.
CASE föreningen: Chalmers Autonomous Systems and Electronics är en förening som håller hus i CASE-labbet och sköter verksamheten där för alla medlemmar efter skoltid.

Inspektor

Inspektorn skall ägna uppmärksamhet åt och stödja sektionens verksamhet. Inspektor skall även kunna verka som besvärsnämnd och stadgetolkning om nöden så kräver. Sektionens nuvarande inspektor heter Malin Karlsson.

Hedersmedlemmar

En hedersmedlem i z-teknologsektionen är personer som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden, eller på annat sätt tillförskansat sig medlemmarnas vördnad och respekt. I dagsläget har sektionen 5 hedersmedlemmar:

Bengt Eric Bengtsson (BEB) hedersmedlem – Grundare av Z
Bengt Lennartsson (BeLe) – Föredetta Programansvarig
Jonas Sjöberg – Föredetta Programansvarig
Andreas Eklöf – Z-anda och toastmaster
Peter Olsson – Enastående lärare och skaparen av Kapten Obsolet

Om Z

Automation och Mekatronik är en civilingenjörsutbildning med ett helhetsgrepp kring kompetenser som behövs för att utveckla produkter som är billigare, bättre och mer energisnåla och miljövänliga än dagens. Utbildningen kan kort beskrivas som belägen i gränslandet mellan maskin-, elektro- och datateknik.

Börja på Automation och Mekatronik?

Funderar du på att börja på Automation och Mekatronik på Chalmers? Klicka dig vidare här för att få reda på mer: www.pluggaz.se

Kontakta programmet

Knut Åkesson – Programansvarig
E-post: knut@chalmers.se
Telefon: +46 31 772 37 17

Anders Ankén – Studievägledare
E-post: anken@chalmers.se
Telefon: 031-772 6722

Björn Friberg – Utbildningssekreterare
E-post: bjorn.friberg@chalmers.se
Telefon: 031 772 20 88

Historia

Kontakt

På höstterminen 1986 startades civilingenjörsprogrammet Automatiseringsteknik upp av Bengt-Erik Bengtsson (BEB), IVF och ett antal industriföretag för att utbilda tekniker med en bred bas inom elektroteknik, datateknik och maskinteknik. Då bokstaven ”A” redan var upptagen av arkitektprogrammet valdes bokstaven ”Z” till att representera programmet (en kort tid under första året användes även ”R” – för robot, men det övergavs snabbt). Utbildningen hade från början 30 platser som utökades till 60 platser 1993 och vidare till 90 platser 1998.
2001 bytte utbildningsprogrammet namn till Automation och Mekatronik. Sektionens maskot är Lucky Luke och sektionsfärgen är alla nyanser av grå.

Vill du kontakta z-teknologsektionen? Beroende på ärende kan du använda länkarna till de olika föreningarna eller utskotten.

Rör din fråga sektionen i sig kan du nå z-teknologsektionens styrelse på:

Adress:
Teknologsektionen för Automation och Mekatronik
Hörsalsvägen 7, 412 58 Göteborg

David Mörck – Ordförande Ztyret
E-post: ztyret@ztek.se