Zaloonen

Zaloonen är Zätas sektionslokal som gemene Z-teknolog kan boka själv. Här hålls sittningar, pluggkvällar och annat dylikt.

Ta mig till Zaloonen!

Vill du också engagera dig?

Sektionen drivs av frivilligt engagerade studenter som genom våra kommittéer och föreningar försöker göra din studietid så bra som möjligt! Om du också vill vara med och engagera dig, läs mer här.

Mer om azpning

Var med och påverka!

Saknar du något här på sektionen eller vill du starta ett nytt utskott? Här kan du få mer information om hur du ska gå tillväga.

Mer information

Z-Teknologsektionen

Teknologsektionen för Automation och Mekatronik vid Chalmers Studentkår är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållning mellan sina medlemmar och skall tillvarata deras gemensamma intressen i främst utbildningsfrågor och studiesociala frågor.

Som Z-student på Chalmers är du automatiskt medlem i Chalmers studentkår och därmed också i Z-Teknologsektionen. Sektionen erbjuder många möjligheter att få ut mer av din studietid. Du kan engagera dig i sektionens verksamhet, delta i olika arrangemang och aktiviteter, eller bara hänga med dina vänner i sektionslokalen.

Sektionen leds av Sektionsstyrelsen, Ztyret, som består av 6 förtroendevalda. Sektionsstyrelsen lyder under sektionsmötet som sammanträder minst fyra gånger per år. Sektionsföreningar och -utskott ligger under sektionen och är till för gemene teknolog. De kan antingen finnas för att främja ett specifikt intresse, exempelvis idrott eller en sittning, eller för att utföra ett uppdrag, till exempel anordna mottagning eller trycka en tidning. Sektionen kan också tillsätta arbetsgrupper för specifika ändamål.

Sektionen regleras stadgan, reglementet och andra styrdokument. För att uppdatera reglementet måste en proposition eller motion röstas igenom på ett sektionsmöte. Vid ändringar av stadga måste motionen eller propositionen röstas igeom på två sektionsmöten i följd. Sektionens olika styrdokument hittar du här.

Sektionens uppbyggnad

Sektionens uppbyggnad

Sektionsmötet bestämmer

Sektionens högst beslutande organ är sektionsmötet som sammanträder minst 4 gånger varje år. På sektionsmötet avhandlas punkter så som inval, motioner, propositioner och interpellationer. Alla sektionens medlemmar är inbjudna till alla sektionsmöten och man uppmuntras starkt att gå på dessa. Alla beslut som tas på sektionsmötet är demokratiska där allas röst väger lika tungt. Finns det något du vill ändra på eller tycker du att sektionen saknar något? Isåfall kan du skriva en motion till sektionsmötet och skicka den till ztyret@ztek.se senast 7 dagar innan sektionsmötet. Det går också att skriva en interpellation till sektionsmötet där du kan ställa frågor till olika organ.

Sektionsorgan och azpning

Sektionsföreningar och -utskott ligger under sektionen och är till för gemene teknolog. De kan antingen finnas för att främja ett specifikt intresse, exempelvis idrott eller en sittning, eller för att utföra ett uppdrag, till exempel anordna mottagning eller trycka en tidning. Sektionens olika organ och dess medlemmar hittar du här.

Det är sektionsmötet som bestämmer vilka som får sitta i vilka organ. Till sektionens hjälp finns valberedningen som anslår nomineringar innan varje sektionsmöte. Valberedningen finns till för att säkerhetsställa att alla sökande söker på lika villkor. Att bli nominerad till en post är inte det samma som att bli invald. En eller flera personer kan väljas in i ett organ utan att ha blivit nominerade.

Inför varje sektionsmöte så brukar en azpning hållas. Detta är ett tillfälle att få större inblick i vad de olika organen håller på med och hur det är att vara sittande. Hur lång tid tar det egentligen att städa Gasquen eller hur många hamburgare hinner man grilla på en timme? Alla dessa svar kan du få om du azpar olika organ. Information om de olika azpningarna brukar anslås i vår Facebookgrupp, Activity@Z. Man kan azpa olika organ utan att söka till dem precis som man kan söka de olika organen utan att ha azpat. Följande organ har inval i dessa läsperioder:

Lucky luke poster